Augustin Razvan Radu, 9.5 (XI.V)

Augustin Razvan Radu, 9.5 (XI.V)

Pastel on canvas by romanian artist Augustin Razvan Radu

Pastel on canvas 100x100cm 2014